Gazononderhoud


Een mooi gazon komt niet vanzelf. Welke stappen moet u ondernemen voor een goed gazon?

Je gazon onderhouden

Waar je grasmat aan toe is, wordt bepaald door de staat waarin je gazon verkeert. Zo heeft een jong ingezaaide grasmat behoefte aan veel water, terwijl een beschadigd gazon vraagt om de juiste herstelwerkzaamheden. Voer onderstaand stappenplan uit voor een mooi gazon en vergeet daarnaast geen water te geven met droog weer. Je gazon mag – zeker de eerste tijd – niet uitdrogen. Om een vol en groen gazon te krijgen en te houden is het daarom belangrijk om te sproeien.

Het verticuteren van het gazon

Graswortels willen ademen en groeien, en daarvoor hebben ze frisse lucht nodig. De groei van deze wortels wordt vaak belemmerd doordat de grond onder een gazon onvoldoende zand bevat om de bodem ademend te houden. Door je gazon te verticuteren kan het daarna weer ademen en komt het (regen)water weer bij de wortels.

Met verticuteren verwijder je een harde laag van mos of plantaardig afval van je gazon. Vooral na de wintermaanden zit je gazon vaak vol met mos. Dit ‘losharken’ doe je met een verticuteermachine of verticuteerhark. Zo kan je gazon goed herstellen en blijft de bodem in topconditie.

Zware klus, zwaar gereedschap

Heb je een erg groot gazon? Van Bergen BV heeft ook (elektrische) verticuteermachines die het werk voor je doen. Voor de echt grote gazons zijn er ook machines op benzine verkrijgbaar.

Wanneer verticuteren?

Omdat verticuteren een intensieve behandeling is, is het beter om deze niet vaker dan één keer per jaar uit te voeren. Het voor- en najaar zijn de meest geschikte perioden hiervoor. Het gras moet wel groeien dit is vanaf een grondtemperatuur van 10 graden, meestal vanaf begin april.

Gazon inzaaien

Nu je mos uit het gazon hebt verwijderd ontstaan er mogelijk kale plekken. Niet zo’n fraai gezicht, maar schrik niet: met wat nieuw graszaad is het met een paar weken weer een prachtige volle mat. Gebruik bij voorkeur dezelfde variant graszaad als bij de aanleg. Zaai zorgvuldig in en bevochtig deze plekken voortdurend, tot ruim na de kieming van de graszaden. Na enkele maanden kun je een langzaam werkende gazonmest toepassen.

Kalk strooien

Vaak zit er in het gazon stikstof welke niet direct beschikbaar is voor de plant. Door kalk te strooien ontstaat een natuurlijk proces waarbij deze stikstof wel beschikbaar komt. Kalk is geen bemesting maar een grondverbetering. PH graad is voor gras niet heel belangrijk, gras groeit bij iedere PH graad. Stikstof is echter essentieel voor een mooi gazon, en kalk draagt bij aan het beschikbaar komen van deze stikstof

Wanneer kalk strooien?

Vaak is eenmaal per jaar bekalken voldoende, dit wordt meestal in het voorjaar gedaan. Een aantal weken voor het gras gaat groeien, de bodemverbetering werkt niet direct.

Gazon bemesten

Bij het maaien van je grasmat verdwijnen belangrijke voedingsmiddelen uit het gras. Dit ontstane tekort moet je zelf aanvullen door te bemesten. We onderscheiden : organische en minerale (kunst-)meststoffen.

Organische mest zorgt niet alleen voor een betere groei, maar is ook vriendelijk voor de structuur van de bodem. Daarnaast is het heel geschikt voor een gazon bemesten op arme zandgrond. Als u mulcht is het ook handig om geen snelwerkend kunstmest te gebruiken.

Wanneer bemesten?

Organisch mesten doe je in het vroege voorjaar; de eerste keer strooien in maart/april. De temperatuur gaat dan omhoog wat maakt dat het gras weer omhoog wil komen. Zoals gezegd komen de voedingsstoffen uit de mest langzaam vrij, en dat is precies de bedoeling. Het tweede voedingsmoment is in juni/juli, en helpt het gazon de zomer door.
Met een natuurlijke meststof is het niet erg als het droog of erg warm is buiten; een regenbui of het vocht in de grond maakt dat het gazon snel kan herstellen. Het derde voedingsmoment is in september/oktober, dit is tevens de laatste keer in het jaar dat er bemest hoeft te worden en helpt ook tegen mosvorming in de winter.

Gazon maaien en kanten trimmen

Voor een mooi dicht gazon moet je regelmatig maaien. In combinatie met het sproeien en bemesten van je gazon, werkt maaien ook goed tegen de vorming van onkruid tussen het gras. Van mei tot oktober kun je prima wekelijks grasmaaien. Wel het liefst als het goed droog is, zodat afgesneden snippers niet als hoopjes op je gazon blijven liggen.

Voorkom dat de grassprieten altijd in dezelfde richting worden geduwd door steeds een andere richting te maaien. De stengels van grassprieten moeten doorgaans met ongeveer de helft tot tweederde ingekort worden, tot ongeveer 4,5 centimeter. Wanneer het erg warm is, bijvoorbeeld midden in de zomer, is het beter om het gras wat langer te laten. Op deze manier kan het beter tegen de droogte.

Naast het maaien zul je voor een mooi strak gazon ook de graskanten moeten bijhouden. Dit doe je door het afsteken en het knippen van de randen van je gazon. Met een kantafsteker kun je halfjaarlijks zorgen voor een mooie afscheiding van je gazon met de bestrating of andere delen van je tuin. De randen bijknippen doe je na elke maaibeurt met een trimmer.